NEVEZÉSI DÍJ:

Normál nevezési határidő: 2022. október 14., 23:59
Normál nevezési díj: 59 000 Ft + áfa/nevezés
A PR-vezérelt integrált kampány kiemelt alkategóriában: 69 000 Ft + áfa/nevezés

Végső nevezési határidő: 2022. október 21., 23:59

Végső nevezési díj: 64 000 Ft + áfa/nevezés
A PR-vezérelt integrált kampány kiemelt alkategóriában: 74 000 Ft + áfa/nevezés

A nevezési díj befizetéséhez átutalásos számlát küldünk a kapcsolattartónak. Ha nem érkezik meg 2022. november 10-ig, akkor a pályamunka nem kerül a főzsűri elé. A nevezés megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséggel jár. A versenyre csak olyan cégektől fogadunk el nevezést, amelyeknek a nevezésekor nincs fennálló tartozása a Kreatívot kiadó PPH Mediával szemben.

NEVEZÉS ÉS ANYAGLEADÁS:

A nevezést a nevezési űrlap kitöltésével és a nevezési feltételek elfogadásával adhatjátok be. Ha ez megtörtént, küldünk egy visszaigazoló e-mailt a kapcsolattartónak, amelyben megtaláljátok a munkák feltöltéséhez szükséges instrukciókat.

Ha egy kampányt több kategóriában is neveztek és különböző elemeit mutatnátok be a zsűrinek, kérjük, külön nevezésként töltsétek fel őket! Minden bejelölt kategória külön nevezésnek minősül.

Arra kérünk titeket, hogy se a megjelent munkákon, se a kísérő esettanulmányban, leírásban ne szerepeljen az ügynökség neve vagy logója, a fájlnevekben sem! Ha mégis odakerül valahova, az érintett munkát kizárhatjuk. 

A nevező garantálja, hogy a pályázatokban tényleges, valós adatok szerepelnek. A díjazottakat (a pályázót, a társpályázót és a megbízót) úgy szerepeltetjük, ahogy a pályázatokban megadjátok őket.

Társpályázók esetén a Prizma Kreatív PR Díjért kapható Apex PR Toplista pontokat a pályázók a nevezési űrlapon feltüntetett arányban osztják meg egymás között. Amennyiben nincs megosztás feltüntetve, akkor a pályázók között a PR Toplista pontok egyenlő arányban oszlanak meg.

Leadási paraméterek, formátumok:

  • Filmes anyagok (reklámfilmek és esettanulmányi videók): MP4 formátumban, kizárólag HD vagy Full HD felbontásban. Az esettanulmányi videók hossza nem haladhatja meg a 3 percet!

  • Hanganyagok: MP3 formátumban

  • Képes anyagok: JPG, TIF vagy PDF formátumban, 300 DPI felbontásban

  • Prezentációk: PPT, PDF, prezi.com formátumban. Terjedelem: maximum 10 slide

  • Display típusú hirdetések: GIF, SWF vagy MP4 formátumban

  • Weboldalak: a pályázati anyagon fel kell tüntetni a weboldal elérhetőségét

  • Alkalmazások: az alkalmazás elérhetőségét fel kell tüntetni a pályázati anyagon, már nem futó alkalmazás esetén az alkalmazás tesztváltozatát kell benyújtani

  • Mobilalkalmazások: az alkalmazás elérhetőségét fel kell tüntetni a pályázati anyagon, fizetős alkalmazás esetén promóciós kódot kérünk, hogy minden tartalomhoz hozzáférhessen a zsűri

  • Nyomtatott anyagok: célszerű elektronikus formában feltölteni a pályázathoz tartozó tárhelyre, illetve nyomtatott formában beküldeni egy példányt a Kiadóba (cím: PPH Media, 1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.), hogy döntőbe jutás esetén a személyes zsűrizésen teljes valójában is megvizsgálható legyen. 

Nevező adatai

Nevezés adatai

%
Kérjük, ide a pályázó ügynökség százalékát írd. Ha nincs társpályázó, 100%-ot kell beírni! 0% estén a pályázó lemond PR Toplista pontjairól!

Kampány ismertetése

(Maximum 1000 karakter)
(Maximum 1500 karakter)
(Maximum 1000 karakter)
(Maximum 1000 karakter) A zsűri semmilyen módon NEM értékeli és számítja az AVE (Advertising Value Equivalent) értékeket!
(Maximum 1000 karakter) A zsűri semmilyen módon NEM értékeli és számítja az AVE (Advertising Value Equivalent) értékeket!
Maximum 700 karakter

Nyilatkozat: Tudomásul veszem, hogy a nevezési űrlap kitöltése és beküldése automatikusan fizetési kötelezettséget von maga után. A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet a Prizma Kreatív PR Díj versenyhez kapcsolódó rendezvényeken bemutassák.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és adathordozó a verseny után a PPH Media archívumában marad.

A beadott pályaműre minden további jogot, mint szerző fenntartok.

A jelentkezéssel (szerződés) Megrendelő hozzájárul képviselői és kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárul továbbá hogy számára a Vállakozó hírleveleket küldjön. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja.